Pers en Artikels

Artikels in de pers •  De teloorgang van ons drinkwater

De teloorgang van ons drinkwater, besluiten van Prof. Dr. Ir. Poppe

De reuzen van farmaceutica, cosmetica en bewaarmiddelen hebben 40 jaar geleden hun toenmalige chemici de opdracht gegeven om persistente moleculen te ontwikkelen die voldoende lang actief bleven en die daarom noch in het preparaat noch in waterige verdunning mochten ontbinden.

De ontbindingscomponenten mochten immers geen ongunstige bijwerking vormen. En zo geschiedde o.a. met de synthetische oestrogenen, parabenen, pesticiden, surlactantia, detergenten, en andere milieuvreemde chemicaliën, inclusief de tientallen hormoonverstoorders en honderden waterpolluenten gedurdende de laatste decennia.

Een ernstige chemicus zal toen wel gehoopt hebben dat er toch ergens in riolen of beken bepaaldeeliminaties zouden plaatsvinden, maar voor talrijke stoffen was dit een ijdele hoop!

Volgens doctor Benijts was de situatie reeds in 2004 kritiek. Wegens het cumulatief effect van diverse stoffen moet er dringend een betere waterzuivering geschieden teneinde de alarmfase niet te bereiken. Dit betreft zowel de toenemendefeminisatie van de man (tenzij zijn eigen testosteron voldoendehoog is) en de talloze hormoonkankers bij de vrouw.

In de faculteiten Bio-ingenieur en Farmacie van de universiteit van Gent wordt hierover thans heel veel onderzoek verricht en is er samenwerking met talrijke buitenlanse universiteiten. Misschien komt de redding nog net op tijd zoniet zal Moeder Natuur onverbiddelijk zelf ingrijpen: niet met de 'plagen van Egypte' maar met 'de plagen van de stoorhormonen en kankers!!'

Alle onafbreekbare waterbezoedelende risicomoleculen moeten dringend worden verboden! Alle waterzuiveringstations ter wereld moeten zonder uitstel werk maken van efficientere waterzuiveringstechnieken.

Gelijktijdig moet de wereldbevolking verder worden afgeremd met alle risicoloze middelen! Zoniet staan ons en onze kinderen nog heel droevige tijden te wachten...

Met dank aan Aquafin-directeur de heer Prof Ir. Boudewijn Van De Steene voor nuttige gegevens en voor de toelating van enkele foto-opnamen.

Gepubliceerd in het vakblad Orthofyto nr. 64 – 2007

Kraantjeswater bezorgt mannen dikke kont

Steeds meer mannen krijgen de typische vrouwelijke lichaamsvorm van een peer doordat ze hormonen via het drinkwater opnemen, waarschuwen experts.

Leest het volledige artikel op HLN.be