Drinken wij onze ziektes?

Parameters •  Mineralen •  Drinken wij onze ziektes?

Indien kraantjeswater echt zuiver drinkwater zou zijn, lijkt het onbegrijpelijk dat we hiermee ons toilet doorspoelen, de auto wassen, vaatwas doen enz...

Lees hier de pers artikels

Bacteriologisch bekeken drinken wij 90% van onze ziektes, aldus L. Pasteur.

Chemisch bekeken: oordeel zelf.

Of lees de besluiten over “De teloorgang van ons drinkwater“ door Prof. Dr. Ir. J. Poppe , gepubliceerd in het vakblad Orthofyto nr. 64 – 2007

Om leidingwater drinkbaar te maken worden er 15 scheikundige stoffen aan toegevoegd.

Op jaarbasis:

 • Bleekwater 35 ton/jaar
 • Natriumhypochloriet 2500 ton/jaar
 • Chloorgas 4 ton/jaar
 • Bijtende soda 185 ton/jaar
 • Natriumaluminaat 7,5 ton/jaar
 • Aluminiumsulfaat 2593 ton/jaar
 • Ijzerchloride 2105 ton/jaar
 • Kalk 2000 ton/jaar
 • Zwavelzuur 576 ton/jaar
 • Polyalumiumchloride 50 ton/jaar
 • Zwaveldioxide 5 ton/jaar
 • Natronloog 250 ton/jaar
 • Geactiveerde Silicium Oxyde 100 ton/jaar
 • Calciumcarbonaat 225 ton/jaar
 • Calciumhydroxide 210 ton/jaar

Verder

Kalium: KB 26/12/1989 toelating tot normverhoging van 12mg/l naar 20mg/l
Methanol KB 3/12/1990 toevoeging van 45g methanol/m³ om het nitraatgehalte te doen dalen.
Dit alles wordt getransporteerd door gietijzeren buizen maar ook door ASBEST cement buizen!

Nitraten

Belgische norm 50 mg/l maar:

 • boven 10 mg/l schadelijk voor zwangere vrouwen en baby's
 • boven 20 mg/l exponentiële toename kankerrisico
 • boven 25 mg/l schadelijk volgens Europese richtlijnen
 • boven 50 mg/l methanol (brandalcohol) wordt toegevoegd

Cadmium

Belgische norm 5 micro-gram/l maar:

 • ongeveer 8 uur stilgestaan in gegalvaniseerde leidingen en de norm wordt bereikt, s'morgens bij het koffiezetten bijvoorbeeld
 • slechts 0,01% wordt terug uitgescheiden: de biologische halfwaardetijd bedraagt ongeveer 15 jaar, en wordt vooral in nieren en lever opgeslagen, waar beschadigingen optreden vanaf 50 ppm Cadmium heeft carcinogene, mutagene en terratogene effecten.
 • cadmium breekt calcium af

Lood

Belgische norm 50 micro-gram/l maar:

 • een deel van de private drinkwaterleidingen in België is nog steeds van lood gemaakt.
 • totaal opgenomen micro-gram per dag via drinkwater: 40
 • totaal geresorbeerd (uitgescheiden) micro-gram per dag: 4
 • het lood blijft in het lichaam opgeslagen en is oorzaak van vorming van abnormale bloedcellen, storing hemoglobine aanmaak en transplacentaire overdracht vindt gemakkelijk plaats: gedragsstoonissen bij kinderen, en een schadelijke invloed op hun intelligentie
 • lood breekt koper, ijzer en calcium af

Chloor

Belgische norm 200 mg/l maar:

 • het EPA heeft ondubbelzinnig de link gelegd tussen chloor en een hele serie kankers
 • chloor verbindt zich in het lichaam met dierlijke vetten tot een deegachtige, kleverige stof die aan de wanden van de slagaders blijft kleven en oorzaak is van arthereosclerose, hartziektes en dooroorzaak nummer 1
 • chloor breekt vitamine E af
 • chloor maakt geen onderscheid tussen goede en slechte bacteriën: het maakt de darmflora kapot, huist de dood niet in de dikke darm?
 • chloor is bacterie dodend, de bacterie-lijken blijven in het water en in een oxiderend milieu, zoals leidingwater, verwekken die pyrogenen.
  Er is ook de vaststelling dat de daarin aanwezige virussen vrijkomen.
 • in 1981 al wees onderzoek uit dat chloor in water de kans op kanker met 44% verhoogd.

Fluor

Belgische norm 1,5 mg/l maar:

 • 1 mg/l kan oorzaak zijn van: tandvleesontsteking, eczemen, scheurtjes in de mondhoeken, opzwellen van de oogleden (Quinkes oedeem), neusslijmvlies aandoening, buikpijn, diarree, verlies van de eetlust, gewrichtspijnen.
 • vanaf 0,8 ppm: chronische botfluorose, voornamelijk in bekken en wervels, uitgebreide verkalking gewrichten, verstijving van de wervelkolom, invalide makende gewrichtsonsteking
 • hoger gefluorideerde tanden (0,8 - 1,2 ppm) kunnen sneller carieus worden dan lager gefluorideerde tanden
 • vanaf 1 ppm treedt bij muizen een afremming van de celactiviteit op, het celmembraam verdikt zich, de cellen sterven af
 • verhoging mongoloide geboorten bij verhoging fluorconcentratie
 • fluor werkt bacteriedodend: zeer geringe hoeveelheden vernietigen de voor de vertering en opbouw van levensnoodzakelijke vitaminen K nuttige colibactiëren
 • zoals bij chloor wordt de darmflora zwaar beschadigd: het afwerend vermogen tegen infecties lijdt eronder omdat minderwaardige leucocyten (witte bloedlichaampjes) ontstaan.
 • fluor remt de enzymsystemen van volgende elementen:
  • calcium
  • magnesium
  • zink
  • koper
  • ijzer
  • cobalt
  • mangaan
 • fluor remt de Krebs- of citroenzuur cyclus: de langzame celverstikking blijkt neiging te geven tot kanker, de slechte stofwisseling tot arteriosclerose
 • fluor dringt door tot de placenta barrière
 • fluor opstapeling in aorta, artiën, hart, lever, nieren, bindweefsel, botten voert tot voortijdig falen van de functie

Asbest

Belgische norm: geen:

 • een deel van de drinkwaterleidings in België bevat nog steeds asbest
 • diverse studies wijzen op het verband tussen asbest en kanker
 • Wallonië verbood intussen asbestbuizen
 • staatssecretaris voor Volksgezondheid vindt kanker gemeenschapsmaterie dat thuis hoort in de Vlaamse Raad

Atrazine

Belgische norm 0,1 micro-gram/l maar:

 • in sommige streken wordt die norm 100 maal overschreden
 • atrazine wordt in verband gebracht met effecten op vruchtbaarheid, en het erfelijk materiaal
 • voormalig Milieuminister Kelchtermans versoepelde de norm tot 10 keer hoger, omdat de zuiveringsmaatschappijen atrazine niet meer kan wegzuiveren

Aluminium

Belgische norm 0,1 mg/l (tijdelijk 0,2 toegestaan) maar:

 • toevoegsels toegelaten:
  • aluminiumsulfaat
  • aluminiumpolyhydroxichloride
  • aluminiumpolyhydroxichloridesulfaat
  • aluminiumfluoridesulfaat
  • natriumaluminaat
  totaal 390 mg/l
 • ziekte van Alzheimer: verhoogde aluminiumconcentratie in de hersencellen

Kobalt

Belgische norm: -

 • 1,2 mg/l kan dodelijk zijn, eerste symptomen: kortademigheid, pijn in hart- en maagstreek

Kwik

 • wordt gemakkelijk door het bloed vervoerd en is in staat door de bloed-hersenbarrière door te dringen. Het kan zich langs de placenta in de foetus opstapelen (ernstige hersenletsels, beschadigde chromosomen)
 • beginnende klachten: vermindering van het gevoel in de lippen en de tong, daarna bevingen en coördinatiestoornissen, beperking van het zicht en gehoor, leidt eventueel tot geestelijke en lichamelijke invaliditeit

Arseen

 • irritatie van de huid en slijmvliezen, hoofdpijn, slapeloosheid, aantasting van diverse organen, ontstaan van kwaadaardige tumoren

Anitmoon

 • degeneratie hartspier

Beryllium

 • kanker, bij hoge dosis

Thallium

 • zeer giftig
 • haaruitval

Seleen

 • kanker (overdosis)

Pesticiden

 • sub-chronische of chronische effecten op ademhaling, zenuwen, lever
 • worden in vet en moedermelk opgeslagen

Mycotoxinen

 • ernstige leveraandoeningen, levertumoren, kanker in de lever, slokdarm en mond

Gehalogeerde Koolwaterstoffen (PCB's)

 • zwelling van de oogleden, pigmentatie nagels, vermoeidheid, misselijkheid, acné, baby's: groeivertraging, verterings- en menstruatiestoornissen, leververgroting en -schade
 • gemakkelijke doorgang in placenta, moedermelk
 • symptomen van dermatologische, neurologische, musculaire aard
 • kanker
De parameters van zuiver water Lees meer