Energetisch water

Waarom water zuiveren? •  Uw toekomst is... •  Energetisch water •  Reinig uw zonden •  Links en bronnen

Energetisch water of het water waar alle leven uit ontstaan is en nog zelden te vinden is op onze planeet en daarbuiten, sprekende van het oerwater onder de ijspolen of de bronnen van de Ganges of het zuivere lichaamsvocht van een pasgeborene of ook nog het Lourdes water, worden in de volksmond als levend water genoemd met bijzondere eigenschappen.

Naar mate deze zuivere bronnen zeldzamer werden bleven nog enkele bronnen over waarvan er ieder jaar her en der als niet meer drinkbaar worden verklaart. Van die bronnen en de nog resterende dacht men dat de “leven gevende eigenschappen“ toe te schrijven waren aan de chemische (mineralen) samenstelling . Echter wel zonder zich bewust te zijn van de link tussen die chemische componenten en de schadelijke impact ervan.

Water clusters

De Oostenrijker Victor Schouberger distantieerde zich van het idee dat het levendgevend effect het gevolg zou zijn van de chemische samenstelling .Hij zag dat water zich in 2 toestanden kon bevinden: dood of levend. In zijn onderzoek ontdekte hij dat het de “fysische staat” en de geografische omgeving bepalend was of water levend of dood was. Hij toonde aan dat levend water méér energie had dan dood water.

Geinspireerd door het gegeven dat er een verband was tussen de fysische structuur van water en zijn” leven gevende eigenschappen” werd verder wetenschappelijk onderzocht door Dr. Lorenson .Hij toonde aan dat water zich fysisch in 2 structurele toestanden kon bevinden terwijl het chemisch onveranderd bleef. Eén van die toestanden is deze waarbij de moleculen zich rand om rand structureren op een chaotische wijze . In deze structuur bevinden zich vrijwel alle waters die we consumeren, inclusief gefilterd en gedistilleerd water.

In de andere fysische structuur, benoemd als CLUSTERED water, bevinden de watermoleculen zich in een georganiseerde ringvormige hexagonale structuur .In deze toestand is water LEVEND, en kan hierdoor het metabolisme en lichaamsfuncties efficiënter doen verlopen, zowel om de cel te voeden als te ontgiften, alsook hierdoor de onderlinge en intracelluaire celcommunicatie te optimaliseren. Je zou het kunnen vergelijken met chaotische lichtgolven en die van de georganiseerde straal van een laserlicht,waarvan het licht van de laser straal veel krachtiger is .(Zie ook de studie van Albert Fritz Popp over biofotonen )

Eén van de eigenschappen van geclusterd water is dat het energetisch zeer onstabiel is . Van zodra men dit water uit de fysisch – geografische omgeving ,die de ringvormen creerde ,weg haalt ,verliest het zijn clusterstructuur. Alhoewel er nog zulke bronnen bestaan ,zijn ze zeldzaam, en is het totaal zinloos om deze in flessen te bottelen .Bij de tijd dat ze in de winkelrekken staan, is alle hexagonale structuuur verdwenen. DIT is de reden waarom men bronwater wel degelijk aan de bron zelf dient te drinken.

Een andere eigenschap van geclusterd water is namelijk dat het bij een bepaalde temperatuur zijn structuur verder “communiceert” naar een grotere watermassa. Door een theelepel “ geclusterd “ water toe te voegen aan één liter gedistilleerd water en deze in de koelkast te zetten, zal na verloop van enkele uren de gehele liter veranderd zijn in geclusterd water met hexagonale structuur. Je kunt het vergelijken met de bereiding van yoghurt, waarbij men een theelepel levende yoghurtculturen ( ferment ) bij een liter melk voegt en dit bij een welbepaalde temperatuur. Deze wijze van structuurcommunicatie is het meest doeltreffend, wanneer het wordt toegepast met gedistilleerd water, dit in vergelijking met enig ander water. Daar ons lichaam gedeeltelijk zijn drinkwater omzet in geclusterd water, maakt dat dit veel eenvoudiger wordt voor ons lichaam door enkel gedistilleerd water te drinken.

Water clusters

Anderzijds wordt het energetische van een materie ( lees : verdichte energie ) uitgedrukt in eenheden BOVIS ( uitvinder Andre Bovis ). Zoals de kleuren heeft ook iedere materie zijn eigen trillingsgetal in het lichtspectrum. De meetmethode wordt uitgevoerd aan de hand van een Bovis – Biometer en wordt via een pendel of trilantenne bepaald.

Zoals in de natuur worden in de dampfase van het distillatieproces de waterclusters structuurloos en het geheugen uitgewist van al zijn negatieve frequenties, alvorens zich te condenseren tot een juveniele waterdruppel. Zoals in de prille embryonale fase , is water in deze kiem-fase erg open en vatbaar voor invloeden van buitenaf. Dit maakt dat zulk zuiver water zich uitstekend leent tot het energetisch proces welke het ondergaat in zijn wervelende en imploserende zoektocht naar de monding van de bron. Vanuit de baarmoeder van de aarde is het water gerijpt en gestructureerd tot fragiele waterclusters.

Om t’wille van de elektromagnetische sensibiliteit, wordt het gedistilleerd water van Pure-Water™ rechtstreeks in een gesloten opslagtank opgevangen, welke vervaardigd is uit hoogwaardig edelstaal. Deze werkt als een kooi van Faraday waardoor het water afgeschermd wordt van exogene elektrische en magnetische straling. Glas heeft ook een stralingwerende eigenschap ,maar in mindere mate.

Deze parel van een druppel, een tethëader in kristal vorm, bezit hierdoor de hoogste potentie om te energetiseren, te structureren en gericht te informeren. Bijvoorbeeld voor de aanmaak van homeopatische verdunningen ,bachbloesems, gemmo ,spagyriek enz …, waarbij toevoeging van alcoholdistillaten de informatie verder etherisch verfijnd naar een fijnstoffelijke frequentie. Op dit niveau geschiedt ook de informatieoverdracht van de intentie ,door zang of gebed waarbij gebruik wordt gemaakt van repetitieve alfa frequenties ( of de Shuman resonante frequentie van 8 Hz) om alzo in resonantie ( di-harmonie)te komen met het aards ,magnetisch trillingsveld. Toevallig dat we net op deze frequentie het bewustzijnsniveau bereiken waarop we veel meer verbonden zijn met iedereen.

Ik heb onlangs het voorrecht gehad om Dr. Emoto Masuru te bevragen over de energetische aspecten van gedistilleerd water. Om een half uur durend gesprek in één zin te formuleren “Especially distilled water should be consumed with an intention “. Het rapport zal later geupdate worden .

LEEG water of gedistilleerd water is het meest geschikte water om via osmotische druk en zwaartekracht de cel te voorzien van voedingstoffen en een diepgaande reiniging te bekomen tot in de kern van onze cellen. Wanneer het lichaam op bepaalde ( ongewenste ) plaatsen vocht begint op te houden weet men dat de osmotische druk verstoord is .Door nog meer water te drinken wordt de verstoring exponentieler . Dit verstoord mechanisme kan enkel hersteld worden door “ zuiver water te drinken “. Water zelf is het beste ontwateringsmiddel, aldus Dr. O. Hanisch. Onder “ osmotische druk “ verstaan we het volgende : Een niet verzadigde vloeistof zuigt uit een verzadigde vloeistof tot er gelijke druk in beide vloeistoffen ontstaat. Deze osmotische drukverval zorgt er voor dat voedingstoffen door de celmembraam de cel in gaan. Ook werd er aangetoond dat na reinigingskuren met gedistilleerd water een significante verbetering in de leucocythos ( het magnetisch veld of de elektromagnetische sfeer ) werd bekomen in de witte en rode bloedlichaampjes . Met deze spreekt men echt van verjonging.

Bronnen:

  • Aman Kanwar , Director of the Freshwater Company
  • Dr. Lorenson – Phd. In Nutritional Biochemestry – "ROD Water Information"
  • Up-to-Date Food Processing ( Japan ) July 1989
  • Victor Schauberger – "Living Water" By Olaf Alexandersson November 1995
Reinig uw zonden Lees meer