Waarom water zuiveren?

Waarom water zuiveren? •  Uw toekomst is... •  Energetisch water •  Reinig uw zonden •  Links en bronnen

Hemelwater bij de Ariërs, jeugdbron bij de Chinezen, heilig water in Madagaskar, goddelijk water bij Inca's en nierwater bij de Azteken. Dat zuiver water de bron van alle leven is, is al sinds het begin der tijden gekend. Maar waar kunnen we ons de dag van vandaag, nu de verzuring en vervuiling ook de verste uithoeken van de planeet bereikt heeft, nog laven aan écht zuiver water?

Over ongeveer heel de planeet is de atmosfeer zodanig vervuild dat het regenwater, - normaal gezien dé bron van zuiver, levend water bij uitstek -, helaas niet meer drinkbaar is. En dat in de geïndustrialiseerde landen ook het oppervlakte- en grondwater zwaar verontreinigd zijn, is algemeen geweten.

Water pollutie spectrum

Enkel water uit diepe bronnen van uitzonderlijke zuiverheid kan nog dienst doen als drinkwater – maar dan ook alleen voor wie het rechtstreeks uit de bron kan drinken. Eens bewerkt, gefilterd, gebotteld, en langdurig opgeslagen in magazijnen en winkels (dikwijls in plastic flessen en containers) heeft het al zijn vitaliteit en zuiverend vermogen verloren. Het flessenwater dat uiteindelijk in de huiskamer terechtkomt, is slechts een tweede-, derde- of vierderangswater, dat eerder een belasting voor het lichaam vormt dan een gezondheidskuur.

En wist u trouwens dat de normen in België voor flessenwater minder streng zijn dan voor kraantjeswater?

En hoe zit het dan met kraantjeswater? Telkens opnieuw wordt ons in dagbladen, via radio, televisie, webpagina’s enzovoort verzekerd dat er met het kraantjeswater niks mis is, en dat het perfect geschikt is als drinkwater. Daarmee wordt bedoeld dat het nauwgezet gecontroleerd wordt en voldoet aan een hele reeks normen. Hier zijn echter heel wat bedenkingen bij te maken.

Ten eerste worden de drinkwaternormen gehaald door het toevoegen van enorme hoeveelheden chemicaliën aan het water – aan u om te oordelen wat daarvan de effecten op uw gezondheid zijn.
Ten tweede is het maar de halve waarheid dat het kraantjeswater in België aan de normen voldoet. Het geschikt maken voor consumptie van het zwaar vervuilde Belgische oppervlakte- en grondwater is namelijk voor de drinkwatermaatschappijen een hele klus, en regelmatig moeten zij vaststellen dat zij er gewoonweg niet in slagen.

Ofwel wordt dan de watertoevoer een tijd(je) afgesneden. Dat was bvb. wekenlang het geval in de Luikse gemeente Stavelot in juli 2007 - lees hier het artikel. Maar het gebeurt ook dat het drinkwater, ook al voldoet het niet aan één of meerdere normen, gewoonweg verder geleverd wordt. Aan de drinkwatermaatschappijen wordt dan de officiële toelating gegeven om de normen te overschrijden.
Zo verschenen in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2007 bvb. verschillende Ministeriële Besluiten, waarin aan Belgische drinkwatermaatschappijen toegestaan wordt de parameter “pesticiden” te overschrijden – hoeveel wordt niet eens gepreciseerd. De toelating geldt minstens tot het jaar 2010. Vanzelfsprekend wordt aan dergelijke kunstgrepen zo weinig mogelijk ruchtbaarheid gegeven.

Ten derde loont het de moeite om zich af te vragen of u het eigenlijk wel eens bent met die normen. Wetenschappers en gezondheidsorganisaties wereldwijd zijn het in ieder geval niet eens over wat een “aanvaardbare” verontreiniging is. De gehanteerde normen lopen van land tot land sterk uiteen. En van verschillende verontreinigingen is ondertussen bekend dat ze ziektes kunnen veroorzaken ook indien ze onder de (Belgische) normen blijven.
Bovendien komen dagelijks nieuwe chemicaliën in omloop, naast de tienduizenden die nu al in het milieu verspreid zijn. Normen bestaan er nog niet voor. En hun effecten op de gezondheid zullen we pas kennen over vele jaren. Daarbij, nu de mogelijkheid bestaat om in de huiskamer volledig zuiver water te produceren, is eigenlijk geen enkele verontreiniging nog “aanvaardbaar”.

Waarom voor open distillatie kiezen?

Waarom water zuiveren? •  Uw toekomst is... •  Energetisch water •  Reinig uw zonden •  Links en bronnen

Filter methode vergelijking

PureWater is erin geslaagd om het proces van verdamping en condensatie, de watercyclus die in de natuur onophoudelijk voltrokken wordt, ook in de huiskamer na te bootsen. Het resultaat is water van een ongeëvenaarde zuiverheid (750.000 Ohm), met een ideale zuurtegraad (6,9pH) en een krachtige reducerende werking.

Onafhankelijk van watertemperatuur of -druk, zuurte- of hardheidsgraad en zonder waterverspilling (bij omgekeerde osmose bijvoorbeeld wordt slechts ongeveer 1/4 van het toegevoerde water uiteindelijk gebruikt) is dit het enige systeem dat constant het zuiverste drinkwater kan leveren dat er is, zowel op organisch, anorganisch, bacterieel als radio-actief gebied, zonder vervanging van dure membranen met slechts een minimum aan onderhoud.

Elke dag nieuw, vers drinkwater voor uw gezin, aquarium… geen enkele filter die het beter kan.

PureWater is al sinds 1968 actief en méér dan 90% van de ondertussen verkochte toestellen zijn nu nog steeds dagdagelijks in gebruik, 1001 tevreden klanten.

PureWater heeft 20 jaar ervaring in België met mogelijkheid tot naverkoopdienst.

"Improving the quality of life through the quality of water"®

Gekozen als exclusief verdeler van de publicities van prof. Jean Claude Vincent

Stichter van het B.E., voorzitter voor het leven van de internationale maatschappij van de bio-eletronica Vincent.
17 Juni 1986 Marsat, B.P. 79
63202 RIOM Cédex

Uw toekomst is... Lees meer