Pers en Artikels

Artikels in de pers •  De teloorgang van ons drinkwater

De teloorgang van ons drinkwater, besluiten van Prof. Dr. Ir. Poppe

De reuzen van farmaceutica, cosmetica en bewaarmiddelen hebben 40 jaar geleden hun toenmalige chemici de opdracht gegeven om persistente moleculen te ontwikkelen die voldoende lang actief bleven en die daarom noch in het preparaat noch in waterige verdunning mochten ontbinden.

Lees het volledige artikel

De elektromagnetische functies van water

In de Bio–Elektronica wordt de gezondheid van het biologisch leven gemeten en bepaald door 3 elektromagnetische factoren, waarin biochemische en energetische reacties kunnen plaatsvinden. We brengen u even terug naar de lessen chemie van, waarschijnlijk terug. Helaas u wordt niet aan een examen onderworpen, maar om solidair te zijn met je zoon of dochter scherpen we je geheugen nog even aan. ‘Ionen’ atomen of groepen van atomen zijn, die atomen die een elektron hebben afgegeven of opgenomen, zodat het elektrisch neutrale atoom is omgezet in een positief of negatief ion.

Lees het volledige artikel in PDF

Interview Dr. Blaschke Bliss april 2010

Op de 6e energetische zondag in het Belfort in Brugge, 21 maart jongsleden, interviewde ik de Oostenrijkse Dr. Godwin A. Blaschke na zijn lezing over de gevaren van elektrosmog. U denkt misschien: alwéér een artikel over elektrosmog? Wel, als voormalig eigenaar van een woonboot, waarbij ik op 30 meter afstand woonde van hoogspanningsmasten, op 100 meter van een elektriciteitscentrale én op 75 meter van een spoorweg, interesseert dit onderwerp mij bijzonder. Toen ik mijn voormalige woonsituatie zes jaar geleden uit de doeken deed bij een ingenieur, eveneens gespecialiseerd in elektrosmog, adviseerde hij mij met klem om zo snel mogelijk te verhuizen. Mijn aanhoudende en onverklaarbare angstaanvallen, concentratieverlies en prikkelbaarheid bleken niet het resultaat te zijn van een karakterfout, maar van onder meer een slecht werkende lever. Elektromagnetische straling blijkt in versneld tempo mineralen en vitaminen uit het lichaam te onttrekken. Nu woon ik in Antwerpen en zit alweer uren achter mijn computer... Hoor ik u al lachen?

Interview Dr Blaschke Bliss april 2010